انجمن روانشناسی ایران
Menu

تازه های علمی روانشناسی

EasyDNNNews

بهوشیاری: راهنمای معلمان

ترجمه: سحر طاهباز/ دکترای روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران

يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1542)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 4/0
تگ ها:

کیفیت خواب بسیار مهم است، خواب می تواند از بیماری دمانس جلوگیری کند

مترجم: فریده فیضی درخشی،کارشناس ارشد روان­شناسی

يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1370)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 4/0
تگ ها:

آیا شفادهندگان ما بایستی زخم خورده باشند؟

مترجم : علی فیضی،کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1436)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 4/0
تگ ها:

ضرورت مهارت‌هاي كاهش استرس در سطح زندگي شهري

سحر طاهباز دکترای روان‌شناسی سلامت دانشگاه تهران؛ امیرحسین ایمانی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه تورنتو

يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1139)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 4/0
تگ ها:

نقش آموزش "كاهش استرس بر اساس هشياري MBSR" در كاهش سوانح هواپيمايي

سحر طاهباز دکترای روان‌شناسی سلامت دانشگاه تهران؛ امیرحسین ایمانی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه تورنتو

يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (943)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:

کاربرد حضور ذهن در رویکرد روانکاوی

دکتر پروانه محمدخانی، استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و عضو هیات مدیره انجمن روان‌شناسی ایران

يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1407)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:

استفاده از یک ربات انسان نما در بهبود مهارت های اجتماعی کودکان درخودمانده

آمنه دقیقی خداشهری، کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی از دانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران مرکزی

يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1181)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 2/4
تگ ها:

کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR)

دکتر سحر طاهباز، متخصص روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران

يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1853)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/0
تگ ها:
يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1176)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:

بررسي و مرور ادبيات پژوهشی درباره‌ ی عامل عمومي شخصيت

برگردان آزاد از : تقي عظيمان، دانشجوي کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه تهران

يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1038)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 4/0
تگ ها:
يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1292)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:

ساختار مغزی مربوط به توجه و تمرکز در کودکان با علائم بیش فعالی/ کمبود توجه

جمیله زارعی، دانشجوی دکتری سلامت دانشگاه تهران

يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1076)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 4/0
تگ ها:

دوره‌های درمانی با اسب و آرام سازی بیماران خشونت گرا

الهام سادات جنانی، دانشجوی دکتری روانشناسی پونا، هندوستان

يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1182)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:

استفاده از ایمیل در روان درمانی و مشاوره

مترجم: ملیحه طاهری، روانشناس بالینی

يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1333)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:

مطالعات نوين مغزی در باب ساختار پيمانه ای ذهن

غلامرضا چلبیانلو، کاندیدای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز

يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1380)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 1/0
تگ ها:

تغييرات مغزی در دوران نوجوانی با استفاده از مطالعات الکتروآنسفالوگرافی(EEG)

غلامرضا چلبیانلو، کاندیدای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز

يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1351)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/0
تگ ها:
يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1114)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:

میمون باهوش – محقق مدهوش

امیر عسگری، دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه میسور هندوستان

يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1203)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:

مقدمه ای بر مدل و پرسشنامه شخصیتی هگزاکو

حسن بشیری، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی

يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1783)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 2/0
تگ ها:

تحریف های شناختی چیست؟

حمیده جهانگیری، کارشناس ارشد روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

يکشنبه 18 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (3418)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 4/3
تگ ها:
RSS