انجمن روانشناسی ایران
Menu

در باره سایت

درباره سایت

دکتر حمید پورشریفی

مدیر سایت : دکتر حمید پورشریفی
دکترای روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران


 

   

 

 

 

مسئول فنی : علیرضا داوری
کارشناس روانشناسی از دانشگاه پیام نور

متخصص طراحی سایت و سئو (بهینه سازی سایت)


مدیر اجرایی : یاسمن صفا