انجمن روانشناسی ایران
Menu

شعبه درجه یک مازندران

اخبار شعبه درجه یک مازندران

انتخابات شعبه مازندران در روز ١١ آبان ٩٥ برگزار شد و جناب آقاي دكتر حبيب اله نادري به عنوان رئيس شوراي اجرايي و سركار خانم دكتر سهيلا هاشمي به عنوان دبير شوراي اجرايي و خانم فاطمه مومني به عنوان خزانه دار و سركار خانم دكتر فرشته با عزت به عنوان عضو اصلي و جناب آقاي حامد سرهنگ پور عضو علي البدل و همچنين بازرس شوراي اجرايي شعبه مازندران از تاريخ ٩٥/٨/١١ به مدت دو سال انتخاب شدند.

sỉ sập sàn,sisapsan,si sap san,bo si dam vay,bỏ sỉ đầm váy,bỏ sỉ,chuyen si dam vay,chuyên sỉ đầm váyđầm váy thiết kếsỉ sập sàn,sisapsan,si sap san,bo si dam vay,bỏ sỉ đầm váy,bỏ sỉ,chuyen si dam vay,chuyên sỉ đầm váyđầm váy thiết kế