انجمن روانشناسی ایران
Menu

شعبه درجه یک کردستان

اخبار شعبه درجه یک کردستان

انتخابات شعبه كردستان در روز 19دي ماه 92 برگزار شد و جناب آقاي دكتر حسن غريبي به عنوان رئيس شوراي اجرايي و جناب آقاي دكتر مراد رسولي آزاد به عنوان دبير شوراي اجرايي و جناب آقاي ساعد موچشي به عنوان خزانه دار و جناب آقاي دكتر حمزه احمديان و جناب آقاي محمدآزاد جلالي زاده به عنوان عضو اصلي و جناب آقاي ستار صيدي و جناب آقاي دكتر اميد مرادي به عنوان عضو علي البدل شوراي اجرايي شعبه استان كردستان از تاريخ 92/10/19 به مدت دو سال انتخاب شدند.

sỉ sập sàn,sisapsan,si sap san,bo si dam vay,bỏ sỉ đầm váy,bỏ sỉ,chuyen si dam vay,chuyên sỉ đầm váyđầm váy thiết kếsỉ sập sàn,sisapsan,si sap san,bo si dam vay,bỏ sỉ đầm váy,bỏ sỉ,chuyen si dam vay,chuyên sỉ đầm váyđầm váy thiết kế