انجمن روانشناسی ایران
Menu

دهمین هیات مدیره

دهمین هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران
رئیس هیات مدیره : دکتر رضا زمانی  . (Chairperson)

 
 

زندگینامه

 نایب رئيس: دکتر شیوا دولت آبادی ((DeputyChairperson
 
 
زندگینامه


 


خزانه دار : دکتر بهروز دولتشاهی (Treasurer)   
 
دریافت رزومه ...
 

زندگینامه
اعضا :  دکتر علیرضا آقایوسفی    
 
دریافت رزومه ...
 

زندگینامه

 اعضا : دکتر مهرنوش اثباتی 
 
 
زندگینامه

 


اعضا : دکتر حسین شکرکن        

 
دریافت رزومه ...
 


اعضا :دکتر حمید یعقوبی        

دریافت رزومه ...
 

زندگینامهاعضای علی البدل: دکتر ندا علی بیگی

 

دریافت رزومه ...
 

زندگینامهاعضای علی البدل: دکتر نادر منیرپور

 

دریافت رزومه ...
 

زندگینامه

 بازرس :دكتر حمید پورشریفی    

 
 

زندگینامه


 


بازرس علی البدل : دکتر مهدی درویش

 

دریافت رزومه ...
 

زندگینامه 


sỉ sập sàn,sisapsan,si sap san,bo si dam vay,bỏ sỉ đầm váy,bỏ sỉ,chuyen si dam vay,chuyên sỉ đầm váyđầm váy thiết kếsỉ sập sàn,sisapsan,si sap san,bo si dam vay,bỏ sỉ đầm váy,bỏ sỉ,chuyen si dam vay,chuyên sỉ đầm váyđầm váy thiết kế