انجمن روانشناسی ایران
Menu

تازه های کتاب

تازه های کتاب

نرم افزار Amos Graphicsدر مدل سازی؛ کاربرد و برنامه نویسی

نرم افزار Amos Graphicsدر مدل سازی؛ کاربرد و برنامه نویسی

 • 14
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
رفتاردرمانی شناختی: ساده، اما مؤثر

رفتاردرمانی شناختی: ساده، اما مؤثر

 • 22
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
راهنمای بالینی طرح‌ واره‌ درمانی

راهنمای بالینی طرح‌ واره‌ درمانی

 • 17
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
عصب روان شناسی در مدرسه

عصب روان شناسی در مدرسه

 • 18
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
رفتار درمانی (زمینه، مسائل، دورنما)

رفتار درمانی (زمینه، مسائل، دورنما)

 • 15
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
مغزی که خود را تغییر می دهد

مغزی که خود را تغییر می دهد

 • 17
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
مبانی نوروسایکولوژی انسان

مبانی نوروسایکولوژی انسان

 • 13
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
درمان متمرکز بر شفقت

درمان متمرکز بر شفقت

 • 833
 • امتیاز مطلب: 3/0
درمان خانواده محور کودک وسواسی (راهنمای درمانگر)

درمان خانواده محور کودک وسواسی (راهنمای درمانگر)

 • 586
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی برای رفتارهای اعتیادی

پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی برای رفتارهای اعتیادی

 • 672
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
روان درمانی اختلال دوقطبی

روان درمانی اختلال دوقطبی

 • 2473
 • امتیاز مطلب: 4/0
RSS
12