انجمن روانشناسی ایران
Menu

تازه های کتاب

تازه های کتاب

رهایی از کمال گرایی

رهایی از کمال گرایی

 • 342
 • امتیاز مطلب: 1/0
نرم افزار Amos Graphicsدر مدل سازی؛ کاربرد و برنامه نویسی

نرم افزار Amos Graphicsدر مدل سازی؛ کاربرد و برنامه نویسی

 • 471
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
عصب روان شناسی در مدرسه

عصب روان شناسی در مدرسه

 • 522
 • امتیاز مطلب: 1/0
رفتار درمانی (زمینه، مسائل، دورنما)

رفتار درمانی (زمینه، مسائل، دورنما)

 • 500
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
مغزی که خود را تغییر می دهد

مغزی که خود را تغییر می دهد

 • 550
 • امتیاز مطلب: 5/0
مبانی نوروسایکولوژی انسان

مبانی نوروسایکولوژی انسان

 • 560
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
درمان متمرکز بر شفقت

درمان متمرکز بر شفقت

 • 1550
 • امتیاز مطلب: 3/0
درمان خانواده محور کودک وسواسی (راهنمای درمانگر)

درمان خانواده محور کودک وسواسی (راهنمای درمانگر)

 • 1145
 • امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
RSS
123