انجمن روانشناسی ایران
Menu

پژوهش های روانشناختی

مجله پژوهش های روانشناختی

مجله پژوهشهای روانشناسی برای اعضای پیوسته ارشد و پیوسته دکتری قابل دانلود می باشد مابقی متقاضیان می توانند جهت عضویت به وب سایت مجله مراجعه فرمایند.

وب سایت مجله پژوهشهای روانشناختی: http://neevandpub.ir

 

پژوهش های روانشناختی

شماره 42 شنبه 22 تير 13980

شماره 42

شماره 41 دوشنبه 28 آبان 13970

شماره 41

شماره 40 جمعه 11 خرداد 13970

شماره 40

شماره 39 پنجشنبه 10 خرداد 13970

شماره 39

شماره 38 يکشنبه 24 ارديبهشت 13960

شماره 38

شماره 37 يکشنبه 24 ارديبهشت 13960

شماره 37

شماره 36 دوشنبه 17 اسفند 13940

شماره 36

شماره 35 يکشنبه 16 اسفند 13940

شماره 35

RSS