انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

اثربخشی مدیریت استرس شناختی رفتاری گروهی و کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن در مبتلایان به اختلال کندن پوست

چکیده پایان نامه دکتر محمد حسن دوازده امامی از دانش آموختگان دکتري تخصصی روانشناسي باليني دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه روانشناسی بالینی

نویسنده: مدیر سایت/جمعه 16 بهمن 1394/دسته بندی ها: چکیده پایان نامه

به این مطلب امتیاز دهید:
1/3

دکتر محمد حسن دوازده امامی پایان­ نامه دکتري تخصصی خود تحت عنوان "اثربخشی مدیریت استرس شناختی رفتاری گروهی و کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن در مبتلایان به اختلال کندن پوست" را در تابستان 1394 به اتمام رساند.

پایان­ نامه ایشان توسط دکتر پروانه محمدخانی و دکتر بهروز دولتشاهی (اساتید راهنما)، دكتر عباس عطاري، دکتر ندا ادیبی (اساتید مشاور) هدایت شده است.

چکیده

مقدمه: اختلال کندن پوست یکی از اختلالات طیف وسواس- اجبار در DSM-5 است. خصوصیت اصلی این اختلال را می توان کندن مکرر پوست و تلاش مکرر برای انجام ندادن این رفتار دانست. این اختلال ناراحتی بالینی معنی دار و نقص در حوزه های اجتماعی، شغلی یا دیگر حوزه های عملکردی مهم را به دنبال دارد. در حوزه سبب شناسی این اختلال استرس و مدل تنظیم هیجان توجه زیادی به خود اختصاص داده اند. در این پژوهش اثربخشی دو مداخله روان شناختی ، یعنی آموزش مدیریت استرس شناختی رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن، بر کاهش شدت علائم جسمی و روانی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال کندن پوست مورد بررسی قرار گرفت.

روش: در یک طرح تجربی، تعداد 75 نفر از بیماران مبتلا به اختلال کندن پوست، به روش نمونه­گیری داوطلبانۀ در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی شناختی- رفتاری (25=n) وکاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن (25=n) و یک گروه کنترل (درمان معمول) (25=n) گمارده شدند. هر کدام از گروه های آزمایشی 8 جلسۀ دو ساعته تحت آموزش قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر سه گروه قبل از شروع مداخلات، بلافاصله بعد و سه ماه بعد از اتمام مداخلات مقیاس شدت علائم جسمی در اختلال کندن پوست (SPS)، مقیاس استرس، اضطراب و افسردگی (DASS) ، مقیاس کیفیت زندگی (WHOQOL- BREF) و پرسش نامه های نشانگان مختصر (BSI) و تنظیم شناختی هیجان (CERQ) را تکمیل کردند. از مجموع 75 شرکت کننده 59 نفر تا پایان ارزیابی­ها در پژوهش باقی ماندند. نتایج با روش تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر مورد بررسی قرار گرفت.

یافته­ها : در مورد شدت کندن پوست، علائم روانشناختی و کیفیت زندگی، هیجان تفاوت دو گروه آزمایشی و گروه کنترل در پس­آزمون، در جهت مورد نظر معنی­دار بود و در پیگیری سه ماهه نیز معنی دار باقی ماند. لیکن، تفاوتی میان دو روش روش شناختی- رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن از لحاظ تأثیر بر شاخص­های مورد نظر، مشاهده نشد.

نتیجه­گیری : آموزش مدیریت استرس به روش شناختی- رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن می­تواند باعث کاهش شدت علائم اختلال کندن پوست و بهبود فرایند تنظیم هیجان و برخی شاخص­های سلامت روان در این بیماران گردد. ارائه این نوع آموزش­ها به عنوان بخشی از درمان اختلال کندن پوست توصیه می­شود.    

کلید واژه : اختلال کندن پوست، آموزش مدیریت استرس شناختی رفتاری، کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن، تنظیم هیجان
چاپ

تعداد مشاهده (2162)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید