انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

اثر افزایش ترکیب روش های تمرین تعدیل سوگیری توجه و تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه برکاهش ولع مصرف غذا در افراد مبتلا به چاقی

چکیده پایان نامه دکتر معصومه کریمی دانش آموخته دکتری روان شناسی سلامت از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

نویسنده: مدیر سایت/جمعه 21 مهر 1396/دسته بندی ها: چکیده پایان نامه

به این مطلب امتیاز دهید:
هیچ امتیازی موجود نیست

دکتر معصومه کریمی پایان­نامه دکتري تخصصی خود تحت عنوان " اثر افزایش ترکیب روش های تمرین تعدیل سوگیری توجه و تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه برکاهش ولع مصرف غذا در افراد مبتلا به چاقی" را به اتمام رساند.

پایان­نامه ایشان توسط دکترمحمدعلی بشارت و دکتر رضا رستمی (اساتید راهنما)، دکتر حجت اله فراهانی (استاد مشاور) هدایت شده است.

 

چکیده

چاقی و اضافه وزن به عنوان اختلالی مزمن و شایع، به طور مستقیم و غیرمستقیم با بیماری های متعدد جسمانی و روانشناختی همراه است و یکی از زمینه های مهم مطالعاتی در روانشناسی سلامت محسوب می شود. انتخاب نوع درمان برای افراد چاق و دارای اضافه وزن، مساله پیچیده ای است. چاقی نه تنها منجر به بیماری های ناتوان کننده از قبیل دیابت و بیماری کرونری قلبی می شود، بلکه با پیامدهای عصب شناختی مانند تباهی قشر پیشانی و آسیب ماده سفید مغز پیوند یافته. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی هریک از روش های تمرین تعدیل سوگیری توجه و تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه و ترکیب این دو روش بود.این پژوهش آزمایشی از طریق پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و در جامعه بزرگسالان مبتلا به چاقی شهر تهران انجام شد.تعداد 60 داوطلب چاق و دارای اضافه وزن مراجعه کننده به کلینیک آتیه به سه گروه آزمایشی (گروه تحت درمان با TDCs sham و گروه تحت درمان با (Sham ABMT) تقسیم شدند. ابتدا از نظر متغیرهای دموگرافیک شامل سن، قد و وزن، سابقه چاقی و سایر اختلالات جسمی و روان شناختی مورد بررسی قرار گرفتند.به عنوان پیش آزمون پرسشنامه ولع مصرف غذا (FCQ) را پر کردند و امواج مغزی آنان هنگام انجام یک تکلیف شناختی ثبت شد.سپس به مدت 10 جلسه طی 2 هفته در معرض روش های مداخله قرار گرفتند.در پایان دوره درمانی مجددا آزمودنی ها پیش آزمون را تکرار کردند .یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس حاکی از تغییرات معنادار در نمرات پس آزمون پرسشنامه ولع مصرف غذا و دامنه مولفه های پتانسیل های وابسته به رویداد پس از اعمال مداخله در گروه های آزمایشی نسبت به گروه های کنترل بود.بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که دو روش تمرین تعدیل سوگیری توجه و تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه و ترکیب آنها اثرات معنادار بر کاهش ولع مصرف غذا در افراد مبتلا به چاقی و اضافه وزن دارد.

واژه های کلیدی: چاقی، برنامه تعدیل سوگیری توجه (ABMT)، تحریک مستقیم از روی جمجمه (tDCS)، پتانسیل وابسته به رویداد (ERP)

چاپ

تعداد مشاهده (813)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید