انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

اثر توان بخشی شناختی بر بهبود مهارت های زبانی کودکان دارای نقص توجه- بیش فعالی 9-12 ساله

چکیده پایان نامه دکتر معصومه آصفی دانش آموخته دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

نویسنده: مدیر سایت/شنبه 22 دي 1397/دسته بندی ها: چکیده پایان نامه

به این مطلب امتیاز دهید:
هیچ امتیازی موجود نیست

دکتر معصومه آصفی پایان­نامه دکتري تخصصی خود تحت عنوان "اثر توان بخشی شناختی بر بهبود مهارت های زبانی کودکان دارای نقص توجه- بیش فعالی 9-12 ساله" را در شهریور 1397 به اتمام رساند.

پایان­نامه ایشان توسط دکتر وحید نجاتی (استاد راهنما)، دکتر مسعود شریفی (اساتید مشاور) هدایت شده است.

چکیده

پیش‌زمینه: طبق پیشینه پژوهشی، بین کارکردهای شناختی توجه و حافظه کاری و علایم نقص توجه-بیش‌فعالی با مهارت‌های زبانی ارتباط وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی اثر توان‌بخشی شناختی بر  بهبود مهارت های زبانی کودکان دارای نقص توجه-بیش‌فعالی 12-9 بود.

روش: بدین منظور، ابتدا 150 دانش‌آموز عادی با 112 دانش‌آموز پایه‌های چهارم، پنجم  ابتدایی شهر میانه دارای علایم اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی از نظر مهارت‌های زبانی و کارکردهای اجرایی مقایسه شدند و سپس 40 نفر از دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم بطور برابر و تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل گمارده شدند. در این پژوهش شبه-آزمایشی، آزمون‌های زبانی شامل آزمون روانی کلامی ترستون،  آزمون زبان دریافتی توکن، آزمون سرعت نامیدن بوستون، ارزیابی توانایی خواندن فارسی (APRA)زیر مقیاس حافظه‌ی کاری مقیاس هوشکودکان و کسلر و آزمون ثبت توجه بود.نسخه‌ی والدین پرسشنامه‌ی سوانسون، نوالان و پلهام (SNAP-IV)برای غربالگری اختلال نقص توجه-بیش‌فعالیاستفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که همه مهارت‌های زبانی به طور همزمان در کودکان ADHD ضعیف‌تر ازکودکان عادی هستند(p<0/001,F(19,143)=45/5,Wilks”8=0/153). همچنین یافته‌هانشان داد که مهارت‌های زبانی بررسی شده در این پژوهش شامل نامیدن (F=29/43,p=0/01)، روانی کلامی (روانی آوایی: F=15/68, p=0/01، روانی معنایی (F=13/73، توانایی‌های خواندن (خواندن الفبا 1:P=0/01، F=17/84، خواندن الفبا2: p=0/01، F=27/07، خواندن لغات: P=0/01،  F=19/82 توانایی خواندن: p=0/01، F=19/97، تعویض صدا: P=0/01، F=13/47، درک مطلب: P=0/01،F=36/85) زبان دریافتی (P=0/01، F=6/75) به دنبال توانبخشی شناختی بهبود یافته‌اند.

نتیجه‌گیری: آموزش کامپیوتری حافظه‌ی کاری و توجه می‌تواند مهارت‌های زبانی را در کودکان دارای نقص توجه-بیش‌فعالی تقویت نماید. این یافته، نقش توجه و حافظه کاری را در مهارتهای زبانی تایید می نماید.

واژگان کلیدی: اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی، توانایی خواندن، توجه، حافظه کاری، درک مطلب، سرعت نامیدن، روانی کلامی، توان‌بخشی شناختی.
چاپ

تعداد مشاهده (664)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

ankara escort
tuzla escort
atasehir escort