انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک مبتنی بر آموزش مهارت ها به خانواده با ماتریکس درمان پذیرش و تعهد همراه درمان شفقت محور بر نشانه های بالینی و کیفیت زندگی نوجوانان دارای علائم اختلال شخصیت مرزی

چکیده پایان نامه دکتر بهرام پیمان نیا دانش آموخته دکتری روانشناسی از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده: مدیر سایت/شنبه 21 مهر 1397/دسته بندی ها: چکیده پایان نامه

به این مطلب امتیاز دهید:
3/9

دکتر بهرام پیمان­ نیا پایان­ نامه دکتري تخصصی خود تحت عنوان "مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک مبتنی بر آموزش مهارت­ها به خانواده با ماتریکس درمان پذیرش و تعهد همراه درمان شفقت محور بر نشانه­های بالینی و کیفیت زندگی نوجوانان دارای علائم اختلال شخصیت مرزی" را به اتمام رساند.

پایان­ نامه ایشان توسط دکتر نجمه حمید (استاد راهنما)، پرفسور مهناز مهرابی زاده هنرمند و پرفسور مجید محمود علیلو (اساتید مشاور) هدایت شده است.

چکیده

پژوهش حاضر جهت مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک مبتنی بر آموزش مهارت­ها به خانواده با ماتریکس درمان پذیرش و تعهد همراه درمان شفقت محور بر نشانه­های بالینی و کیفیت زندگی نوجوانان دارای علائم اختلال شخصیت مرزی انجام گرديد. اين مطالعه از نوع آزمايشي با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش با استفاده از روش تصادفی چندمرحله‌ای 45 نفر از دانش آموزان دختر 17-15 سال (مقطع متوسطه دوم) شهر اهواز انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل (15 نفر در هر گروه) قرار گرفتند. دانش آموزان عضو گروه آزمایشی رفتاردرمانی دیالکتیک مبتنی بر آموزش مهارت ها به خانواده یک دوره مداخله 16 جلسه‌ای (هر هفته یک جلسه، به مدت 1 ساعت) و والدین آن‌ها 8 جلسه (هر دو هفته یک جلسه، به مدت 2ساعت) دریافت کردند. همچنین دانش آموزان عضو گروه درمان پذیرش و تعهد همراه درمان شفقت محور یک دوره مداخله 16 جلسه‌ای (هر هفته یک جلسه، به مدت 1 ساعت) دریافت کردند و اعضای گروه کنترل نیز در انتظار مداخله قرار گرفتند. آزمودنی‌های هر سه گروه قبل از شروع مداخله، در پایان دوره، و دو ماه پس از پایان دوره (در مرحله­ی پیگیری)، به مقیاس ویژگی‌های شخصيت مرزي کودکان کریک و همکاران، پرسشنامه‌های تکانشگری بارت، پرسشنامه رفتارخودجرحی کلونسکی و گلن و شاخص کیفیت زندگی کامینز پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحليل داده‌ها نشان داد که هردو رویکرد در کاهش علائم اختلال شخصیت مرزی و ارتقای کیفیت زندگی دانش آموزان گروه های آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل موثر است. علاوه بر این ماتریکس درمان پذیرش و تعهد همراه درمان شفقت محور در کاهش مشکلات هویت موثرتر از مداخله رفتاردرمانی دیالکتیک مبتنی بر آموزش مهارت ها به خانواده بود و نتایج درمانی 2 ماه پس از پایان جلسات در گروه­های آزمایشی حفظ‌ شده است (01/0> p). در نهایت هر دو رویکرد مذکور می‌توانند در کاهش نشانه­ های بالینی و ارتقای کیفیت زندگی دانش آموزان دارای علائم اختلال شخصیت مرزی و رفتارهای خودجرحی مورد استفاده قرار گیرند.

واژگان کلیدی: دیالکتیک، ماتریکس، پذیرش و تعهد، شفقت، مرزی
چاپ

تعداد مشاهده (850)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

ankara escort
tuzla escort
atasehir escort
huluhub.com
astropay bozdurma