انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

تدوین برنامه آموزش تصویر بدنی با استفاده از راهبردهای فراشناخت و اثربخشی آن بر عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانش آموزان کم بینا

چکیده پایان نامه دکتر یداله صفری دانش آموخته دکتری روان شناسی کودکان استثنایی از دانشگاه علامه طباطبایی

يکشنبه 17 دي 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (192)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

تدوین برنامه مداخله ای مبتنی بر بازی های عصب نمایشی و بررسی اثربخشی آن بر دلبستگی مادر-نوزاد و سلامت روان نوزادان

چکیده پایان نامه دکتر الهام توکلی طرفی دانش آموخته دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه علامه طباطبایی

يکشنبه 17 دي 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (175)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

طراحی و اعتباریابی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آموزش عالی ایران (پژوهش مبتنی بر روش تحقیق ترکیبی)

چکیده پایان نامه دکتر محمد مجتبی زاده دانش آموخته دکتری مدیریت آموزش عالی از دانشگاه علامه طباطبایی

يکشنبه 17 دي 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (197)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

طراحی برنامه رابطه درمانی تحولی (فلورتایم) بر پایه هنر موسیقی و ارزیابی اثربخشی آن در مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده

چکیده پایان نامه دکتر یوسف شاهی دانش آموخته دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

جمعه 21 مهر 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (314)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 2/0
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

اثر افزایش ترکیب روش های تمرین تعدیل سوگیری توجه و تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه برکاهش ولع مصرف غذا در افراد مبتلا به چاقی

چکیده پایان نامه دکتر معصومه کریمی دانش آموخته دکتری روان شناسی سلامت از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

جمعه 21 مهر 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (263)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

مدل یابی رابطه مطالبات مودیان مالیاتی با سلامت عمومی: نقش میانجی حمایت اجتماعی و استرس شغلی

چکیده پایان نامه دکتر روح اله علیا دانش آموخته دکتری روان شناسی سلامت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش

جمعه 21 مهر 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (339)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 5/0
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

طراحی و آزمون مدل سه وجهی خود - خانواده – همسالان: نقش حفاظتی خودتاب آوری، خودمهارگری و خودپیروی در برابر عوامل خطرساز خانواده و همسالان بررفتارهای تهدیدکننده سلامت

چکیده پایان نامه دکتر کورش عزیزی دانش آموخته دکتری روان شناسی سلامت از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

جمعه 21 مهر 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (292)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

مقایسه روش های تربیتی خانواده های منسجم و گسسته از لحاظ تاثیر بر ویژگی های رفتاری فرزندان

چکیده پایان نامه دکتر شهلا انزلچی از دانش آموختگان دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

جمعه 20 فروردين 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (3616)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/7
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

تاثیر تمرین مهارت‌های روان شناختی بر بهبود استحکام ذهنی، عملکرد، یادداری و انتقال تحت فشار نوآموزان بدمینتون

چکیده پایان نامه دکتر ابراهیم متشرعی از دانش آموختگان دکتري تخصصی علوم ورزشی گرایش: رفتار حرکتی با تمرکز بر روان شناسی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

جمعه 20 فروردين 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (2820)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 2/5
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

تبیین دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق بر اساس مدل مفهومی آسیب‌پذیری- استرس و انطباق

چکیده پایان نامه دکتر اصغر پوراسمعلی از دانش آموختگان دکتري تخصصی روانشناسي دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی گروه روانشناسی

جمعه 20 فروردين 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (3592)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 1/8
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:
RSS
12