انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

طراحی برنامه رابطه درمانی تحولی (فلورتایم) بر پایه هنر موسیقی و ارزیابی اثربخشی آن در مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده

چکیده پایان نامه دکتر یوسف شاهی دانش آموخته دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

جمعه 21 مهر 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (140)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 2/0
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

اثر افزایش ترکیب روش های تمرین تعدیل سوگیری توجه و تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه برکاهش ولع مصرف غذا در افراد مبتلا به چاقی

چکیده پایان نامه دکتر معصومه کریمی دانش آموخته دکتری روان شناسی سلامت از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

جمعه 21 مهر 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (121)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

مدل یابی رابطه مطالبات مودیان مالیاتی با سلامت عمومی: نقش میانجی حمایت اجتماعی و استرس شغلی

چکیده پایان نامه دکتر روح اله علیا دانش آموخته دکتری روان شناسی سلامت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش

جمعه 21 مهر 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (126)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

طراحی و آزمون مدل سه وجهی خود - خانواده – همسالان: نقش حفاظتی خودتاب آوری، خودمهارگری و خودپیروی در برابر عوامل خطرساز خانواده و همسالان بررفتارهای تهدیدکننده سلامت

چکیده پایان نامه دکتر کورش عزیزی دانش آموخته دکتری روان شناسی سلامت از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

جمعه 21 مهر 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (128)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

مقایسه روش های تربیتی خانواده های منسجم و گسسته از لحاظ تاثیر بر ویژگی های رفتاری فرزندان

چکیده پایان نامه دکتر شهلا انزلچی از دانش آموختگان دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

جمعه 20 فروردين 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (3119)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/7
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

تاثیر تمرین مهارت‌های روان شناختی بر بهبود استحکام ذهنی، عملکرد، یادداری و انتقال تحت فشار نوآموزان بدمینتون

چکیده پایان نامه دکتر ابراهیم متشرعی از دانش آموختگان دکتري تخصصی علوم ورزشی گرایش: رفتار حرکتی با تمرکز بر روان شناسی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

جمعه 20 فروردين 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (2434)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 2/5
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

تبیین دلزدگی زناشویی در زوجین متقاضی طلاق بر اساس مدل مفهومی آسیب‌پذیری- استرس و انطباق

چکیده پایان نامه دکتر اصغر پوراسمعلی از دانش آموختگان دکتري تخصصی روانشناسي دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی گروه روانشناسی

جمعه 20 فروردين 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (3097)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 2/0
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر بخشودگی بین فردی، همدلی هیجانی، مسئولیت پذیری و اخلاق تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه

چكيده‌ی پایان‌ نامه‌ی دكتر پریسا یاسمی نژاد از دانش‌ آموختگان دكتري تخصصي روانشناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

جمعه 16 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (2656)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/8
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

بررسي ويژگي هاي زيستي ، شناختي ،عاطفي و اجتماعي- فرهنگي والدين با بيش از يك فرزند استثنايي در مناطق شهري و روستايي شهرستان اصفهان

چکیده پایان نامه دکتر مجیدمهرمحمدی از دانش آموختگان دکتري تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

جمعه 16 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1830)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 4/6
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

طراحی و آزمون یک مدل تکاملی- تحولی سازگاری با ناباروری: نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم هیجان و هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و استحکام من با سازگاری با ناباروری

چکیده پایان نامه دکتر نگار تیمورپور از دانش آموختگان دکتري تخصصی روانشناسي سلامت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

جمعه 16 بهمن 1394/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1698)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 1/0
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:
RSS
12