انجمن روانشناسی ایران
Menu

چکیده پایان نامه ها

چکیده پایان نامه ها

شنبه 21 مهر 1397/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (272)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/9
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

شناسایی انگیزه های زیربنایی تغییر نگرش در پارادایم های مختلف ناهماهنگی شناختی

چکیده پایان نامه دکتر روح اله منصوری دانش آموخته دکترای روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

دوشنبه 17 ارديبهشت 1397/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (972)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 1/3
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

طراحی و تدوین مداخله مبتنی بر رویکرد تحلیل وجودی – معنویت: اثربخشی روانشناختی و عصب شناختی بر روی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ( MS)

چکیده پایان نامه دکتر زهرا عبدخدایی دانش آموخته دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی

دوشنبه 17 ارديبهشت 1397/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (659)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 2/5
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

رابطه بین کمال گرایی، سلامت روان و موفقیت ورزشی: تأکید بر نقش واسطه ای سبک های دفاعی و سبک های تنظیم شناختی هیجانی

چکیده پایان نامه دکتر سیده افروز موسوی دانش آموخته دکترای روان شناس ورزشی از دانشگاه امام رضا (ع)

دوشنبه 17 ارديبهشت 1397/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (752)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 2/7
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

تدوین برنامه آموزش تصویر بدنی با استفاده از راهبردهای فراشناخت و اثربخشی آن بر عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانش آموزان کم بینا

چکیده پایان نامه دکتر یداله صفری دانش آموخته دکتری روان شناسی کودکان استثنایی از دانشگاه علامه طباطبایی

يکشنبه 17 دي 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (769)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/0
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

تدوین برنامه مداخله ای مبتنی بر بازی های عصب نمایشی و بررسی اثربخشی آن بر دلبستگی مادر-نوزاد و سلامت روان نوزادان

چکیده پایان نامه دکتر الهام توکلی طرفی دانش آموخته دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه علامه طباطبایی

يکشنبه 17 دي 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (803)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 4/0
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

طراحی و اعتباریابی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آموزش عالی ایران (پژوهش مبتنی بر روش تحقیق ترکیبی)

چکیده پایان نامه دکتر محمد مجتبی زاده دانش آموخته دکتری مدیریت آموزش عالی از دانشگاه علامه طباطبایی

يکشنبه 17 دي 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (922)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 4/0
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

طراحی برنامه رابطه درمانی تحولی (فلورتایم) بر پایه هنر موسیقی و ارزیابی اثربخشی آن در مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده

چکیده پایان نامه دکتر یوسف شاهی دانش آموخته دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

جمعه 21 مهر 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (809)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 2/0
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

اثر افزایش ترکیب روش های تمرین تعدیل سوگیری توجه و تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه برکاهش ولع مصرف غذا در افراد مبتلا به چاقی

چکیده پایان نامه دکتر معصومه کریمی دانش آموخته دکتری روان شناسی سلامت از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

جمعه 21 مهر 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (699)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:

مدل یابی رابطه مطالبات مودیان مالیاتی با سلامت عمومی: نقش میانجی حمایت اجتماعی و استرس شغلی

چکیده پایان نامه دکتر روح اله علیا دانش آموخته دکتری روان شناسی سلامت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش

جمعه 21 مهر 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (980)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/0
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:
RSS
123