انجمن روانشناسی ایران
Menu

مرکز مشاوره انجمن

مرکز مشاوره انجمن

به نام خدا

 

مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره انجمن روان شناسی ایران

 

 فراخوان همکاری 

از دارندگان مدرک دکتری تخصصی روان شناسی بالینی و مشاوره که دارای پروانه از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره هستند و تمایل به همکاری با مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره انجمن روانشناسی ایران دارند درخواست می شود فرم زیر را تکمیل و از طریق فکس88871637 یا ایمیل ipa1374@gmail.com به این مرکز ارسال بفرمایند. 

با قدردانی از زحمتی که همکاران گرامی بابت تکمیل و ارسال فرم تقبل می فرمایند، مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره انجمن روان شناسی ایران با توجه به امکانات خود و با درنظر گرفتن ساعات و روزهایی که همکاران گرامی پیشنهاد می فرمایند درحد امکان از خدمات ارزشمند آنان بهره مند خواهد شد.

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

سال تولد:

شماره تلفن ثابت:

شماره تلفن همراه:

پست الکترونیک:

تحصیلات

رشته /گرایش

سال اخذ

محل اخذ

کارشناسی

 

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

 

دکتری

 

 

 

 

 

 ۱: شماره پروانه نظام روان شناسی و مشاوره: ................................ سال اخذ پروانه : .....................................

 

۲:  روزها و ساعاتی را که مایلید با مرکز روان شناسی و مشاوره انجمن همکاری بفرمایید:

 

 

 

۳: نوع مشکلاتی که ترجیح می دهید در مورد آنها ارایه خدمات بفرمایید:

 

 

 

 

۴: چه نوع مراجعانی را ترجیح می دهید (کودک، نوجوان، بزرگسال، سالمند، زوج، خانواده و ....)

 

 

 

 

۵: رویکردی را که در مداخلات درمانی بیشتر مورد توجه شماست و معمولاً اجرا می فرمایید ذکر فرمایید:

 

 

 

 

۶:  آیا درمان انفرادی را ترجیح می دهید یا درمان گروهی را یا هر دو نوع درمان مورد نظر شما هستند؟

 

 

 

 

۷: برای کار بالینی خود به چه ابزارهایی نیاز دارید؟

 
 

 

 

 
۸: آیا  این ابزارها را در اختیار دارید یا ضروری استکه انجمن تهیه کند؟