انجمن روانشناسی ایران
Menu

اخبار و رسانه

اخبار و رویدادهای روانشناسی

بهبود سرطان مبتنی بر توجهآگاهی (روش گامبهگام MBSR برای بازسازی زندگی و مقابله با عوارض درمان)

بهبود سرطان مبتنی بر توجهآگاهی (روش گامبهگام MBSR برای بازسازی زندگی و مقابله با عوارض درمان)

نویسنده: مدیر سایت/جمعه 21 تير 1398/دسته بندی ها: تازه های کتاب

به این مطلب امتیاز دهید:
هیچ امتیازی موجود نیست

نویسنده: لیندا کارلسون، مایکل اسپکا

مترجم: مرتضی کشمیری، رکسانا کارخانه

موضوع: رواندرمانی و مشاوره - درمان‏های موج سوم

تاریخ چاپ: 1396

معرفی کتاب:

اگر تشخیص سرطان دریافت کرده باشید، با نگرانیها  و سؤالات بیشمار دربارۀ میزان استرسزا بودن درمان آن آشنا هستید. بااینوجود، پژوهشها نشان میدهند اگر خودتان را بهطور روانی آماده کرده باشید تا با غلبه بر استرس و اضطراب، درمان سرطان را مدیریت کنید، میتوانید کیفیت زندگیتان را ارتقاء بخشید و بهصورت فعال در بهبودی خود مشارکت داشته باشید.

روانشناسانی پیشرو و متخصص در آنکولوژی بر اساس برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر توجهآگاهی (MBSR)، برنامهای تحت عنوان بهبود سرطان مبتنی بر توجهآگاهی پدید آوردهاند که ترکیبی شفابخش از مراقبۀ توجهآگاهی و حرکات ملایم یوگا است. این برنامه هماکنون در صدها مرکز پزشکی، بیمارستان و کلینیک در سراسر دنیا، به نجاتیافتگان از سرطان و عزیزان آنها ارائه میشود.
اجازه دهید این کتاب در رها کردن ترس و تمرکز بر بهبودی، راهنمای شما باشد. در این هشت هفته میآموزید:

·        از مهارتهای MBSR که اثربخشی آنها تأیید شده است، حین درمان و بازپروری استفاده کنید.

·        عملکرد ایمنی بدنتان را بهوسیلۀ مراقبه و یوگا تقویت کنید.

·        احساسهای ترس، عدم قطعیت و فقدان کنترل را تسکین بخشید.

·        هوشیارانه نشانههای دشوار بیماری و عوارض جانبی درمانها را مدیریت کنید.

توانایی خود را در شفا و بالندگی پس از مشکلات کشف کنید.
چاپ

تعداد مشاهده (51)/نظرات (0)

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید