انجمن روانشناسی ایران
Menu

اخبار و رسانه

اخبار و رویدادهای روانشناسی

چهارشنبه 24 مهر 1398/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (4)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
دسته بندی ها: تازه های کتاب
تگ ها:
چهارشنبه 24 مهر 1398/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (3)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
دسته بندی ها: تازه های کتاب
تگ ها:

طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای راهبردهای مقابله‌ای تحول‌خواه در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران

چکیده پایان‌نامه دکتر عبدالوهاب سیمین دانش آموخته دکتری روان‌شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چهارشنبه 24 مهر 1398/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (2)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
دسته بندی ها: چکیده پایان نامه
تگ ها:
چهارشنبه 24 مهر 1398/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (11)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
دسته بندی ها: خبرنامه الکترونیکی
تگ ها:
چهارشنبه 24 مهر 1398/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (16487)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 2/8
دسته بندی ها: اخبار
تگ ها:
RSS
12345678910Last