انجمن روانشناسی ایران
Menu

اخبار و رسانه

اخبار انجمن روانشناسی ایران

کار عملی در مشاوره پیش از ازدواج

زمان: 18 اردیبهشت 1396 ... مدرس: دکتر اشرف سادات موسوی

سه شنبه 29 فروردين 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (132)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:

تربیت جنسی کودک و نوجوان

زمان: 10 و 11 مردادماه 1396 .... مدرس: دکتر آرش رمضانی

سه شنبه 22 فروردين 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (253)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:

آموزش و تربیت درمانگری کودکان قربانی آزار و اذیت جنسی

زمان: 13 و 14 تیرماه 1396 .... مدرس: دکتر آرش رمضانی

سه شنبه 22 فروردين 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (162)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:
يکشنبه 13 فروردين 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (666)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:
دوره مهارت های زندگی

دوره مهارت های زندگی

زمان برگزاری : تیر تا مرداد1396

يکشنبه 13 فروردين 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (766)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:
شنبه 12 فروردين 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (3015)/نظرات (0)/
تگ ها:
شنبه 12 فروردين 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (532)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:
جمعه 11 فروردين 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (500)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:

درمان شناختی رفتاری افسردگی

زمان: ٣ و ٤ خردادماه ١٣٩٦ .... مدرس: دكتر پروانه محمدخاني

يکشنبه 26 دي 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1111)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های DSM- 5

زمان: ١٢ و ١٣ ارديبهشت ١٣٩٦ .... مدرس: دكتر پروانه محمدخاني

يکشنبه 26 دي 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1042)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:
RSS