انجمن روانشناسی ایران
Menu

اخبار و رسانه

اخبار انجمن روانشناسی ایران

دوشنبه 18 بهمن 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (794)/نظرات (0)/
تگ ها:
پنجشنبه 14 بهمن 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (660)/نظرات (0)/
تگ ها:
دوره مهارت های زندگی

دوره مهارت های زندگی

مدرسین: دکتر پروانه محمدخانی و دکتر ربابه نوری

شنبه 09 بهمن 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (838)/نظرات (0)/
تگ ها:

درمان شناختی رفتاری افسردگی

زمان: ٣ و ٤ خردادماه ١٣٩٦ .... مدرس: دكتر پروانه محمدخاني

يکشنبه 26 دي 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (401)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های DSM- 5

زمان: ١٢ و ١٣ ارديبهشت ١٣٩٦ .... مدرس: دكتر پروانه محمدخاني

يکشنبه 26 دي 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (339)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:
دوشنبه 13 دي 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (953)/نظرات (0)/
تگ ها:

دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری (همراه با کار عملی)

فروردین تا خرداد ١٣٩٦ .... مدرس: دكتر كارينه طهماسيان

شنبه 13 آذر 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1939)/نظرات (0)/
تگ ها:
چهارشنبه 28 مهر 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1456)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:

طرحواره درمانی

زمان:5 ، 6 و 7 اسفند ماه 1395 ... مدرس: دكتر حسن حمیدپور

چهارشنبه 28 مهر 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1813)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:

رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی

زمان: 26 و 27 بهمن ماه ١٣٩٥ .... مدرس: دكتر مجيد محمود عليلو

چهارشنبه 28 مهر 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (928)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:

دوره کامل درمان شناختی رفتاری وسواس

زمان: 28 و 29 بهمن ماه ١٣٩٥ .... مدرس: دكتر مجيد محمود عليلو

چهارشنبه 28 مهر 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1017)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:

فنون تنظیم هیجانی برای اختلالات هیجانی و اختلالات شخصیت

زمان: 12 ، 13 و 14 بهمن ماه 1395 ... مدرس: دکتر لادن فتی

چهارشنبه 28 مهر 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1096)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:

مصاحبه بالینی با کودکان

١٥ بهمن ماه ١٣٩٥ .... مدرس: دكتر كارينه طهماسيان

چهارشنبه 28 مهر 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (818)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:
چهارشنبه 28 مهر 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (985)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:

مداخله در بحران خودکشی

زمان: ٣٠ دي ماه ١٣٩٥... مدرس دكتر حميد پورشريفي

چهارشنبه 28 مهر 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (464)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:

مدیریت خشم در کودکان

١٤ بهمن ماه ١٣٩٥ .... مدرس: دكتر كارينه طهماسيان

چهارشنبه 28 مهر 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (680)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:

مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر تست ها و ترسیم نیمرخ زوجین

زمان: كارگاه كنسل شد تاريخ جديد متعاقبا اعلام خواهد شد ... مدرس: دکتر منصوره السادات صادقی

يکشنبه 25 مهر 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (1245)/نظرات (0)/
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:
RSS