انجمن روانشناسی ایران
Menu

اخبار و رسانه

اخبار و رویدادهای روانشناسی

يکشنبه 13 آبان 1397/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (210)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 2/0
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:

دوره روان درمانی مثبت (ظرفیت دارد)

زمان:بهمن 1397 تا اردیبهشت 1398 .... مدرس: دکتر شهریار شهیدی

پنجشنبه 26 مهر 1397/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (512)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:
شنبه 21 مهر 1397/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (740)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:
چهارشنبه 18 مهر 1397/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (406)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:
چهارشنبه 31 مرداد 1397/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (3455)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/0
دسته بندی ها: کارگاه های آموزشی
تگ ها:
RSS
1234