انجمن روانشناسی ایران
Menu

اخبار و رسانه

اخبار انجمن روانشناسی ایران

دوره زوج درمانی: درمان های قبل و بعد از ازدواج با رویکرد شناختی رفتاری

زمان: اردیبهشت تا شهریور ١٣٩٦ ... مدرس: دکتر منصوره السادات صادقی

يکشنبه 13 فروردين 1396/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (2359)/نظرات (0)/
تگ ها:
دوشنبه 26 مهر 1395/نویسنده: مدیر سایت/تعداد مشاهده (415)/نظرات (0)/
تگ ها:
RSS