انجمن روانشناسی ایران
Menu

عضویت در انجمن

ثبت نام

برای اینکه در فرآیند ثبت نام با مشکل روبرو نشوید از مرورگر کروم (آخرین نسخه) استفاده نمایید.

لطفاً کسانی که عضو قبلی انجمن هستند حتماً از طریق منوی تمدید عضویت اقدام به ثبت نام نمایند و به هیچ وجه به عنوان کاربر جدید ثبت نام ننمایند. لذا چنانچه در روند تمدید عضویت با مشکلی مواجه شدید حتماً با دفتر انجمن تماس بگیرید.